Tajch Hrončok sa nachádza hlboko v doline Kamenistého potoka. Je vynikajúcou zastávkou najmä pri cykloturistike v tomto regióne. Táto vodná nádrž bola vybudovaná na hornom toku Kamenistého potoka podľa plánov Jozefa Pausingera v roku 1881. Účelom tohto vodného diela bolo hromadenie vody potrebnej k splavovaniu dreva z doliny na zvážanie dreva, ktoré sa zachytávalo na hrabliach.

Pred vybudovaním hrádze v roku 1881 bola na mieste drevená hrádza. Nádrž slúžila na zachytávanie vody, potrebnej pre splavovanie dreva z hustých lesov k ľudským obydliam a pílam. Vodná nádrž sa naplnila za 24 – 48 hodín a následne vypúšťaním vody z nádrže sa dosahovala potrebná výška vodnej hladiny Kamenistého potoka na splavovanie dreva. Drevo sa splavovalo Kamenistým potokom a následne Čiernym Hronom do Hronca a na Chvatimech.